ҮЛЕГЕР ДОМАКТАР

Ак чем хоолулуг,
Ава сөзү үнелиг.
***
Маадыр өлзе-даа,
Мактал ады өлбес.
***
Эки чагыгны эдерерге,
Эжик ажып берген-биле дөмей.
***
Биче сеткилдиг кижи
Бир-даа багай чүвеге таварышпас
#Тыва #Аасчогаалы #үлегердомак #Матпаадыр #Сылдысчыгаш_Солун

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню