ЧЕЧЕН ЧУГААЛАР
Бир кижи бир кижиден айтырган-дыр:
— Ындым кайда барды? —
— Көшкен аал эдере берди.
— Көшкен аал кайда барды?
— Кулузун кире берди.
— Кулузун канчап барды?
— Өрт чип каапты.
— Өрт канчап барды?
— Хат өттүр шаапты.
— Хадың канчап барды?
— Хая-даш аразынче кире берди.
— Хая-дажың канчап барды?
— Өрге-күске үттей берди.
— Өрге-күскең канчап барды?
— Оолдар өлүргүлеп каапты.
— Оолдарың кайда барган?
— Аалынче чана берген.
МАТПААДЫР К-1991

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню