Аараан кижи бүрүзү халас эмни алыр

Амгы үеде коронавирустан аараан кижилер канчаар эмненип база эмчи дузазын ап турарын билип алыр дээш Республика эмнелгезиниң аарыгны болдурбазы-биле баш удур хемчеглер килдизиниң удуртукчузу Шончалай Эрес-ооловна Соянова-биле ужураштывыс.
— Ооң мурнунда бадыткаттынган COVID-19 диагностуг хөй ажы-төлдүг болгаш орулгазы эвээш өг-бүлелерге, арга-шинээ кызыгаарлыг уругларга, иштиг херээжен кижилерге, хоочураан аарыгларлыг, ажылдавайн турар пенсионерлерге халас эмнерни берип турган. Бо хүнден эгелеп Кадык камгалал яамызының дужаалы-биле бадыткаттынган COVID-19 диагностуг кижи бүрүзү халас эм алыр эргелиг. Аараан кижиниң бажыңынга ковид бригадалары херек эмнерни эккеп, улаштыр хайгааралга алыр — деп, Ш.Э. Соянова дыңнаткан.

Чурукту интернеттен алган.

#ХаласЭмнер #КадыкБол #Тыва #СтопКоронавирус #Сылдысчыгаш_солуну #Тыванын_аныяктары

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню