Бо хүн «Сылдысчыгаш» 76 харлап турар.

«Сылдыстың» социал четкилерде арыннары, эл почта таварыштыр бичии номчукчуларывыстың байыр чедириишкиннерин өөрүшкү-биле хүлээп алдывыс. Четтирдивис, уруглар.

Силерге база ак орукту, чедиишкиннерни, эки өөренириңерни болгаш Сылдыстың шынчы өңнүктери болуруңарны күзедивис!

Бичии уругларның редакциязы чылдан-чылче чаарттынып орар. Силерге сонуурганчыг, номчуксанчыг, өңгүр, чараш болуру-биле эрткен чылдан эгелеп, сеткүүл апарганын билир силер. Ам февраль айның үндүрүлгезинде сеткүүлге немей капсырылганы база парлаан. Бо 2021 чылдан эгелеп капсырылга кварталда бир катап үнерин дыңнадып тур бис. Бир дугаар үндүрүлгезинден Тываның кожууннарының дугайында сеткүүлдүң бичии маадыры Сылдыс силерге чугаалап бээр, уруглар.

«Сылдысчыгашты» утпайн, чылдың-на чагыдып ап, номчуп туруңар. Чурттап турар чериңерниң аайы-биле почта салбырларындан садып ап, чагыдып ап болур силер.
Чагааңны база хүннүң-не манап турар бис, өңнүк!
База катап четтирдивис, уруглар!!!
#Деньрождения #Март1 #76хар #Сылдысчыгаш_Солун

Меню