Чаа чыл утренниги

Бо хүн Кызыл кожууннуң Ээрбек суурунуң «Хензигбей» уруглар садынга бичии болгаш улуг бөлүктүң уругларынга «Койгунактың бажыңы», «Дириг амытаннарда Чаа чыл байырлалы» деп темалыг утренник болуп эрткен.
Чаа чылдың хемчеглери бир онзагай чурум езугаар ада-иелери чокка хааглыг хевирге эртип турар. Соок-Ирей болгаш Харжыгаштың ролюн чүгле башкылар ойнаар, өске кижилер чалап болбас.
Чаштар каас-чараш кеттингилепкен, омак-хөглүг чыглып келгеш, танцы-самын, ыры-шүлүүн бараалгадып, Соок-Ирейден Чаа чылдың чигирзиг белекчигештерин алгаш, карактарында өөрүшкү чайнаар.
«Соок-Ирей кырган-ачавыс биске ужурашкаш, уруу-биле улаштыр-ла чоруп калды» дээн чаштарның чугаалары дыңналган.

#чаачыл #чаштар #байырлал #сылдысчыгаш_солуну

Меню