ТАНЦЫЛААР САЛЫМ-ЧАЯАННЫГ КЫС

Аян, Белек Ооржактарның өг-бүлезиниң 2 дугаар уруу болуп, бичии Айданажыгаш төрүттүнген. Ол акылыг болгаш бичии 3 харлыг дуңмалыг.
Айдана – Кызылдың дугаа­ры 16 лицей-школазының 5 «в» клазының тергиин өөреникчизи. Ол — школада орук шимчээшкининиң бичии инспектору. 5-ки класс­чылар орук шимчээшкининиң дүрүмнерин ыяк билир болгаш, орукка боттарының канчаар шын алдынарын сагып турарлар. Караңгы үеде бичии оолдар, уругларга айыыл тургустунуп келбес кылдыр кайы ырактан чырып турар ленталар өөреникчи кижи бүрүзүнге турарын хыналдага алганнар.
Бичии Айданажыгаш чажындан-на танцы-самны сонуургап, 7 харлыындан тура, Кызылдың Алаңтос аттыг бичии уругларның хорео­графия школазынче барып эгелээн. 2018 чылда Алаңтостуң уруглары Сочи хоорайга бүгү чоннарның танцы-сам шуулганынга киришкеш, 2-ги черни бүзүрелдиг чаалап алганнар.
Хостуг үезинде акызы, дуңмазы-биле кады ойнаарынга ынактар. ТikTok, инстаграм социал четкилерге солун, чараш видеоларны хүннүң-не салып, эш-өөрүнге сонуургадырлар.
Айдана өг-бүлези-биле Тывавыстың чараш булуңнарынга барып агаарлап, дыштанырынга ынак. База эң бир улуг күзели – даштыкы чурттар кезип, ылаңгыя Турцияже аян-чорук кылыксаар.
«Чаа чылда эш-өөрүмге, ада-иемге байырым чедирдим. Чаңгысклассчыларымга чүгле «4», «5» демдектерге өөренирин күзедим» — деп, Айдана чылыг чымчак сөстерин сөңнээн.
Алдынай СААЯ.
Чуруктар өг-бүлениң хуу архивинден.
#Сылдысчыгаш_Солун

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню