Куспак байырлалының тывылганы

Бир чамдык кижилернии-биле алыр болза, 1970 чылдарның ортузунда Хуан деп аныяк оол Сидней хоорайга ужуп келген. Ону кым-даа уткуп келбээнинге дыка муңгараан. Оон ол-ла хомудаан хөөнү-биле саазынга «Куспактажыры халас» деп бижип алгаш, аэропортта күзелдиг кижи бүрүзүнге куспаан сөңнеп эгелээн.
Эгезинде кижилер кайгап, аайын тыппайн, чанындан оюп эртип турганнар. Оон бир херээжен кижи чанынга келгеш, ону бир-ле кижи кужактаары чугулазын чугаалаан. Оон эгелээш-ле Австралияга куспактажыр чорук эгелээш, өске чурттарга, делегей кырынга тарай берген. Амгы үеде январь 21-ниң хүнүн албан-езу-биле куспактаашкын хүнү кылдыр байырлап турар.
КОРОНАВИРУС үезинде куспактажып, чыттажып болбас! Дистанцияны сагыыр.
Кадык болуңар!
#Международныйденьобъятий #Куспактажыр #Коронавирусхамчыы #Сылдысчыгаш_Солун

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню