Тывызыктан тываалыңар!

1) Хыл дег боттуг
Хымыш дег баштыг

2) Хурең бугам хунун күстү

3) Бодун көөрге борбак чараш,
Мойнун көөрге борбак чараш

4) Өзээнден от үнду, думчуундан суг акты

5) Аксы чок-даа болза, ал шаараш диштиг

6) Черден үнгеш, дээрге чети

7) Баар баар базым шокар, чүүл чүүл чүзун шокар

8) Ыяжының чүзү чок, мөкулчек кара тайгам

9) Карак чивеш аразында, каяа-даа чеде бээр

#Сылдысчыгаш

Меню