Бүгү Россияның школалар президентилериниң бирги шуулганында Тывадан төлээлер киржип турар

Бо хүннерде ында Тоора-Хем ортумак школазының 10-гу классчызы Саглай Лопсан база Кызылдың 1 дугаар школазының 8-ки классчызы Артем Бабушкин дагдыныкчызы, Тоора-Хем школазының директорунуң чөвүлекчизи Алексей Колдуң удуртулгазы-биле республикада өөредилгениң бот-эргелелин таныштырып турар.

Саглай биле Артем мөөрейниң регионалдыг чадазынга тиилээш, федералдыг чадага киржир эргени чаалап алганын сагындыраал.
Шуулганда чурттуң тергиин дээн эксперттери школачыларга бот-идепкейжи санал-оналдарын өөредилге черинге боттандырарының чажыттарын чугаалап берип, команда-биле ажылдап өөредип, лидержи шынарларын сайзырадыр. А чөвүлекчилер уругларның бот-эргелел ажыл-чорудулгазының эффектилиг планын тургузар.

Киржикчилерни шуулганда солун хүннер манап турар. Солун ужуражылгалар, онзагай өөредилге программалары оолдар, уругларның сагыш-сеткилинге уттнудурбас болуп артар.
Тываның Өөредилге яамызының медээзинден А. Нан-Хоо белеткээн.

Меню