«ДВИЖ» школачыларның шуулганы

Бөгүн Аныяктар ордузунга «ДВИЖ» школаларның медиа-албаннарының республика чергелиг шуулганы болуп эрткен. Аңаа республиканың школаларындан барык 200 хире өөреникчи киржип келген. Шуулганның бир хүн дургузунда уламчылаан ажыл-чорудулгазында «Тележурналистика», «Тувинская журналистика на соверменном этапе», «Блогинг», «Фотография», «Видеография», «СММ-продвижение», «Информастыг айыыл чок чорук» деп шөлчүгештер бар.

✅Шуулганның эксперттери:

— Виталий Кузнецов, «Тыва» КТРК-ның информация албанының начальниги;
— Бадма Даржаа, «Тува 24» директорнуң оралакчызы — телеканалдың кол редактору;
— Чечена Седен, блогер, авторлуг турларның организатору;
— Сай-Даш Монгуш, видеограф, фотограф, смм-специалист, «Покоряя Туву» тревел-шоунуң авторларының бирээзи база Наталья Ондар, фотограф, графиктиг дизайнер, СММ-специалист.
— Ролан Ооржак, Креативтиг индустрия школазының башкызы, кинорежиссер, «Нирвана» кинокомпанияның директору;
— Чейнеш Намзырай, хууда брендини сайзырадырының дагдыныкчызы
— Сайзана Донгак, ЦУР-нуң оралакчы даргазы.

Меню