От – өңнүк, от – дайзын!

Сүт-Хөл кожууннуң Самбажык аттыг культура бажыңынга «Юность» дыштанылга лагериниң 11-ги хүнү эрткен. Уруглар эртенги шакта сула шимчээшкиннерден хүн бүрүзүн эгелээр. Улаштыр «Өрт айыылынга удур хүннү» эрттирген. Башкылар өрт айыылының дугайында тайылбыр ажылды чоруткан. Ол ышкаш «Кешти хүн чиггенде», «Кичээнгейлиг, от!» деп өөредиглиг беседаларны чорутпушаан, «От – өңнүк, от – дайзын!» деп чурук мөөрейин эрттирген.

Меню