Тыва Республиканың К.И. Чуковский аттыг уруглар ном саңының 50 чыл ою.

Тыва үндезин культура төвүнге шупту санитарлыг негелделерни сагывышаан ук библиотеканың 50 хар оюн байырлыг байдалга демдеглеп эрттирген. Хемчегни ТР-ниң культура сайыды Алдар Тамдын уруглар ном саңының ажылдакчыларының эки ажылын демдеглеп, байырын чедирген. Бо чылдар иштинде ном саңы-биле сырый харылзааны тудуп, кады ажылдап келген организациялар, школалар, уруглар садтары сеткилинден байырын сөңнээннер. Амгы эп-найыралдыг коллективтен аңгыда, Чуковкага ажылдап чораан хоочуннар байырлалдың хүндүлүг аалчылары кылдыр чалаткаш, солун сактыышкыннары-биле үлешкен.
Хөй чылдарда ак-сеткилдиг ажылдап келген хоочуннарны болгаш амгы ажылдакчыларны байырлал таварыштыр шаңнап-мактаан. Оон аңгыда уруглар ном-саңының мөөрейлеринге идепкейлиг киржикчилери – республиканың аңгы-аңгы кожууннарындан өөреникчилерге шаңналдарны тывыскан.
Тываның алдарлыг аристери, хөгжүмчүлери келген аалчыларга солун көргүзүглери-биле байырлалды каастаан.

Фотографии Айланы Чанзан

#Байырлал #Сылдысчыгаш_солуну
Тувинская детская библиотека им.Чуковского

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню