«Ветеран живёт рядом» акцияның киржикчилери

Каа-Хем кожууннуң Бурен-Хем ортумак школазының 6-гы клазының өөреникчилери күш-ажылдың хоочуну К.Б. Кардиге дузалашкан.

Алдыгы класстың 19 өөреникчизи «Ветеран живёт рядом» акцияга идепкейлиг киришкеш, хоочуннуң картофелин казып берген. Бо чылдың дүжүдү 10 шоодай болганын сагындыраал.

Социал четкилерде үнген медээниң адаанда каа-хемчилер уругларны деткээн бижиктерни арттырган.

«Эр хейлер! Школага өөренип чорааш, бис база башкыларывыска дузалажып чораан бис» — деп, https://vk.com/id742006585 Сергей Лопсан бижээн.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Меню