Өөрүшкүлүг медээ

Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Сеп суурунда «Kinder kids» уругларга оюн төвү ажыттынган. Кожууннуң культура төвүнүң ажылдакчылары болгаш «Овация» элээди көрүкчүлерниң театры уругларга оюн-тоглааны организастаан. Төптү социал керээ езугаар ажыдып алганын ооң удуртукчузу Анай-Хаак Мөңге чугаалаан. Уруглар төвү амгы үеге дүүшкек, солун дериг-херекселдерлиг.

Бичии чаштар изиг күзелдии-биле кылымал дагжыгаштан чуңгулап, стол хөккейинде ойнап эгелээн. Сарыг-сепчилерге уруглар төвү онзагай дыштаныр черлерниң бирээзи болур дээрзи чугаажок –Kinder kids» уругларның аразында идепкейлиг чугаалажып, ойнап-хөглээр чери болур.

Мира КОНГУЛ-ООЛ

Syldyschygash Solunu

Меню