Чайгы үеде чаштарның хем-сугга айыыл чок чоруун хандырар

Бо неделяда Бажың-Алаак суурнуң девискээринде Чадаана хемниң эриинде «Эштири хоруглуг» деп таблицаларны аскан. Уругларның чайгы дыштанылгазының үезинде «Мээң айыыл чок дыштанылгам» деп акцияның иштинде суурнуң чаштарынга болгаш дыштанылга үезинде төрелдериниң бажыңнарында келген уругларга профилактиктиг тайылбырны кылган.

Syldyschygash Solunu

Меню