Дыштанылганың бирги сезону доозулган

Cүт-Хөл кожуунда «Радуга» уругларның хүндүскү дыштанылга лагериниң бирги ээлчээ доозулган. Уруглар лагерьниң байырлыг хаашкынынга идепкейлиг киршкен. Олар ырлап-шоорлап, солун оюн-тоглааны көргүскен. А эң-не идепкейлиг уругларны грамоталар-биле шаңнаан. Оон аңгыда дыштанылга ээлчээнде спортчу болгаш чогаадыкчы хемчеглерге күзелдии-биле киришкен чаштарга шаңналдарны тывыскан.
Бирги сезоннуң эң-не талантылыг отрядынга «Тывалар», эң-не спортчу «Салгалдар», а эң-не найыралдыг «Эзирлер» отрядтары хамаарышкан.

Syldyschygash Solunu

Меню