Каа-Хем кожуунда уругларның чайгы дыштанылгазы

Июнь айның эгезинде кожууннуң 8 школазында кадыкшылга лагерьлери ажыттынган. Уругларны чаа-чаа ажыдыышкыннар болгаш сонуурганчыг чаштар делегейи манап турар. Дыштанылга лагерьлериниң өөредилге программазы Россияда чоннарның культурлуг өнчүзү чылга болгаш Тывада чаа шиитпирлер чылынга тураскааттынган.
Бурен-Бай-Хаак, Ильника школаларында капиталдыг септелге, а Сарыг-Септиң № 1 школазында күрүне шылгалдалары чоруп турары-биле, ук школаларда дыштанылга лагерьлери ажыттынмаан.

Syldyschygash Solunu

Меню