Тожунуң лагеринде

Хөглүг үе билдирбейн эрте берген. Тожу кожуунда Леонид Чадамба аттыг ортумак школаның чанында уругларның хүндүскү лагериниң бирги ээлчээн хагган. Лагерь июнь 6-дан 26-га чедир ажылдаан. Аңаа 6 хар чартыктан 12 харга чедир 75 уруг дыштанган.

Уруглар лагерьниң хаашкынын байырлыг хемчеглер-биле эрттирген, а вожатыйлар эң-не идепкейжилерни шаңнап-мактаан.

Syldyschygash Solunu

Меню