Үжүглелим байырлыг

«Бирги классты өөренип доозупканым – меңээ дыка өөрүнчүг. Чүге дээрге, бижип, чуруп, санап билир апарган мен. Мурнувуста узун чайгы дыштанылга бисти манап турар. Эштеримге эки дыштанырын күзедим!»-деп, Кызылдың 15 дугаар лицейиниң 1 «ж» клазының өөреникчизи Виктория Монгуш чугаалаан.

#сөөлгүкоңга #последнийзвонок #1гиклассчы #сылдысчыгаш_солуну

Меню