Өөредилгеге чаартылгалар

💫Бо хүн Өөредилге болгаш эртем яамызынга парлалга конференциязы болуп эрткен.
Республиканың школалачылары неделяның 6 хонуунда өөренип турар. Чаа 2022 чылда школачыларның 3-кү улдуңундан тура, өөредилге хевиринге чаартылгалар дугайында чугаалашкан.
«Үе база өскерлип чоруп орар болганда, өөреникчи ажы-төлүвүстү 5 хонуктуң дургузунда өөренир кылдыр кылып алзывысса, кандыгыл? Чамдык регионнарда школачылар 5 хонук өөренип турарлар. Бо айтырыгны республиканың башкылары болгаш ада-иелер-биле чугаалажып, сүмелешкеш, түңнелди үндүрер бис. Чаа чылдан тура, өөредилгеге өскерлиишкиннер турар боор»- деп, Өөредилге болгаш эртем сайыды Алексей Храмцов чугаалаан.

Уруглар солуну «Сылдысчыгаш»

Меню