Өөредилгениң чаа хевири

Республиканың 175 школаларындан 95 школа өөредилгениң чаа хевиринче кирип, 5 хонук өөренир чурумче шилчээн.
Меню