Өөрениринге белен бис

Россия Федерациязының Президентизи В. В. Путинниң киирген саналы-биле 6-дан 18 хар чедир уругларга көрдүнген 10 муң рубль хемчээлдиг чаңгыс удаа бээр төлевирни республикавыста хөй өг-бүлелер алган.
Аныяк өг-бүлелер дузаламчы акшаларны алгаш, амыдыралга, уруг-дарыынга херек чүүлдерни садып ап турарлар. Оларның бирээзи Кызыл кожууннуң Ээрбек сумузунда Артыш, Азиана Кууларларның өг-бүлези. Аныяктар 2 чаптанчыг ажы-төлдүг болгаш бичии дуңмазы Таринаны чажындан азырап, өстүрүп, кижизидип чоруурлар. Улуг уруу Челээш, 4-кү классчы, бичиизи Алдар ам бо чылын 1-ги классче кирип, холунга «Үжүглелим» деп номну бир-ле дугаар тудар. Тарина 5-ки классче өөренир.
«Күрүнеден мындыг дузаламчы акша алырга, дыка эки-дир. Уругларымга өөредилге херекселдери, чараш идик-хеп болгаш чаагай чигирзиг чемнер садып алырывыска оларның карактарында өөрүшкү чайнаар. Чаш ажы-төлүвүс үргүлчү каттырып, хөглеп, амырап чоруур болза-ла ада-иениң аас-кежии ында деп бодаар мен. Өөредилге эгелээн, уругларым өөренип киреринге белен. Ол дээш сеткиливистен четтиргенивис илередип тур бис!»-деп, өг-бүлениң кыс ээзи Азиана Куулар чугаалаан.

Меню