Өг-бүле

Өртемчейге чурттап чоруур назыныңда,
Өг-бүле дег эргим чүве черле турбас,
Өгбелерден дамчывышаан кадагалаар,
Өндүр чараш бүлеңерни хүндүлеңер.

Өпеяның чырык черге төрүттүнгеш,
Өзүп мандып, кижи болур чаглаа-ла ол,
Өлчей кежик таалалдың, эргелелдиң,
Өөрүшкүзү өг-бүледе сиңген болур.

Ава кижи буянын-даа оон алыр,
Ада кижи сүрлүг-түрлүү шупту ында,
Ажыл-иштиг чуртталгаже орук айтыр,
Алдын хүн дег оду-көзү өг-бүледе.

Хирге-чамга бораштырбайн өстүржүп каан,
Хиниң тудуш төрээннериң база ында,
Хүлүмзүрүп хүннүң сени өөртүп актаан,
Хүтдүткелдиг аваң база өг-бүлеңде!

Любовь ИРГИТ

Меню