Өртке удур айыыл чок чорук

ӨРТ БОЛУ БЕРЗЕ 01 ДЕП ДУГААРЖЕ ДОЛГААР!
— Улуг улус чокта ажык черге одаг салып болбас. Одагны бажың, сарай, херим чанынга шуут кылып болбас.
— Сереңге бичии кижиниң ойнаараа эвес дээрзин черле утпаңар! Ооң-биле ойнаар болза диван, орун, сыртык, бажың өртенип болур.
— Бажыңда электрилиг херекселдер плитка, газ, илиир дээш өске-даа херекселдерни улуг кижилерниң хайгааралы-биле ажыглаар.
— Бир эвес электрилиг херекселдерниң шуптузун чаңгыс розеткаже суптар болза, электрилиг удазыннар изээш, аңаа өрт үнери чайлаш чок.
— Арга-арыгга агаарлап чорааш, улуг улус чокка одаг салып болбас. Кургаг сиген өрттенгеш, өрт халавы болу бээр. Аргада ыяш-даш, дириг-амытаннарга улуг когарал болур.
Кичээнгейлиг болуңар, уруглар!!!
#Пожарнаябезопасность #Осторожнопоар #Спичкадетямнеигрушка #өрткеудурайыылчокчорук #дүрүмнер #Сылдысчыгаш_Солун

Меню