2021 чылда Ие (өг-бүле) капиталының хемчээлиниң дугайында

Чаа чылда Ие капиталының хемчээлинге 3,7 хууну немеп өстүрер:

— 483 881,83 рубль болур, бир эвес күрүне деткимчезиниң немелде хемчеглерин 2019 чылдың декабрь 31-ге чедир алыр эргелиг апарган болза;

— 483 881,83 рубль болур, бир эвес 2020 чылдың январь 1-ден тура, бир дугаар уруу төрүттүнген (азырап алган) болза. 2020 чылдың январь 1-ден тура, ийи дугаар уруу төрүттүнген (азырап алган) болза, Ие (өг-бүле) капиталының хемчээлинге 155 550 рубльди немеп өстүрер, ниити түңү 639 431,83 рубль болур;

— Бир дугаар уруу 2020 чылдың январь 1-ниң мурнунда төрүттүнген, а 2020 чылдың январь 1-ден тура, ийи дугаар уруу төрүттүнген (азырап алган) болза, Ие (өг-бүле) капиталының хемчээли 639 431,83 рубль болур;

— Күрүне деткимчезиниң немелде хемчеглерин алыр эргелери ооң мурнунда турбаан болза, а 2020 чылдың январь 1-ден тура, үш дугаар уруу азы ооң дараазында уруг-дарыы төрүттүнген (азырап алган) болза, Ие (өг-бүле) капиталының хемчээли 639 431,83 рубль болур.

Чижээ:
1. 2020 чылдың март айда бир дугаар уруу төрүттүнгенде, олар Ие капиталының 466 617 рубль хемчээлдиг сертификадын алган. А 2021 чылдың февральда ийи дугаар уруу төрүттүнген дижик. Бо таварылгада Ие капиталын олар ажыглаваан болза, ооң хемчээлинге 155 550,0 рубльди немеп өстүрүп бээр. Ие капиталының хемчээли 639431,83 рубль болур.

2. Өг-бүле 2002, 2006 чылдарда төрүттүнген ийи уруглуг. 2021 чылда оларның үш дугаар уруу төрүттүнген дижик. Үш дугаар уруу төрүттүнерге, ол өг-бүле 639431,83 рубльдиң сертификадын алыр. Оларның ооң мурнунда Ие капиталын алыр эргези турбаан болур. (Уруг-дарыглыг өг-бүлелерге күрүне деткимчезиниң программазы 2007 чылдың январь 1-ден тура күштүг апарган)

3. Ие капиталының сертификадын өг-бүле 2017 чылда алган. 2020 чылда ипотеказын дуглаар дээш, Ие капиталының 400 000 рубль акша-хөреңгизин (466617 – 400000) ажыглапкан. 2020 чылдың декабрь 31-де арткан акшазы 66 617 рубль. 2021 чылдың январьдан эгелээш, 3,7 хуу өстүрер болза, Ие капиталының арткан хөреңгизи 69 081,83 рубль (66617×1.037) болур.

2020 чылдың апрельден тура, Ие (өг-бүле) капиталының сертификадын электроннуг хевирге, ХБАБ органнарының чаш кижиниң төрүттүнгениниң дугайында херечилелинге барымдаалап кылгаш, Чаңгыс аай күрүне порталында хамаатыларның хууда кабинединче чорудуп турар. Ынчангаш өг-бүлелер күрүне сертификадын алырының дугайында бижик киирбес апарганын сагындырдывыс.

РФ-тиң Пенсия фондузунуң эргелелиниң Тывада салбыры

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню