Аарыгдан камгаланыыл!

Ковид азы өске-даа вирустуг аарыгдан аараан кижини өске өрээлче аңгылаар. Азырып-бышкырып, чөдүрерде, аскын думчук аржыылы-биле дуглап алырын чагыыр. Чаштаан чараазы бүдүн бажыңга таравас кылдыр. Камгалал масканы ужулбайн кедер.
Дезинфекцияны чүгле хөй дээр черлерге эвес, бүдүн бажың иштинге чорудар. А аарыг кижиниң өрээлин хүнде бир катап эки аштап-арыглааш, дезинфекциялаар. Кадык кижилер-биле харылзашпазы-биле, (байдалы ажырбас болза) аарыг кижи өрээлин боду арыглап ап турар болза эки.
Чемненир аяк-савазын, чоттунар аржыылын аңгылаар. Оларны эки дезинфекциялаар. Удуп турган ак чоорганын, идик-хевин хлорлап азы 60 градустан кудулавас изиг сугга чуггаш, базар. Аарып тургаш кедип турган идик-хеп, өске-даа эдилелдерни айыылсынып октаппайн, 1 л сугга 100 мл белизна (хлор) холумактыг эзилдиригге чуп, аштап кааптарга вирус чок каар.
Айыылдыг хамчыктан аарывазы кижиниң бодундан кол хамааржыр. Чугула херек эвес болза, бажыңдан үнмес. Хөй кижилер чыылган черлерже барбас. Өске кижилерден 1,5 м ырак турар. Камгалал масканы, хол хавын кедер. Бажыңга келгеш, чемненир бетинде, холдарын эки чуур. Амы-хууда арыг-силигни сагыыры чугула.

Кадык болуңар!

#СтопКоронавирус #Тыва #Дети #Здоровье #Сылдысчыгаш_солуну

Меню