«Ада-иелерге ЕГЭ шылгалдазын дужаарынга чаңгыс аай хүн» Бүгү-российжи акция

2021 чылдың март 20-ден эгелеп «Ада-иелерге ЕГЭ шылгалдазын дужаарынга чаңгыс аай хүн» Бүгү-российжи акция эгелээр.
Шылгалда дужаарынга чаңгыс аайлаттынган хүнде доозукчуларның ада-иези, күүседикчи эрге-чагырга, хоойлу албан черлеринден чалаттырган аалчылар келир. Олар боттарын доозукчуларның орнунга салып, шылгалда дужаарының шупту хемчеглерин эртер аргалыг болур. Классче кирер хыналдадан эгелээш демдектеринге чедир. Орус дыл эртеминге кыскалаткан хевиринге дужаарлар. Киришкеннер чаңгыс аай күрүне шылгалдазы деп чүл дээрзин бичии-даа бол билип алырлар.
#ЕГЭ #ОГЭ #ГИА #МинобрнаукиРТ #Сылдысчыгаш_Солун
Меню