АДА-ИЕЛЕРГЕ

ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы ZOOM платформа таварыштыр “Харыысалгалыг ада-ие” деп республика чергелиг ада-ие хуралын эрттирген. Кышкы дыштанылга үезинде назы четпээннер аразынга кем-херек профилактиказын, айыыл чок чоруун хандырары-биле база ада-иелерге боттарының ажы-төлү дээш харыысалгазын күштелдирер сорулга-биле ук хуралдыорганизастаан.
Аңаа республиканың өөредилге черлериниң 89 директорлары, 204 башкылар, 375 ада-иелер киришкен. Дараазында хүннерде ада-ие хуралдарынга 19 кожууннарга 173 школаларның база 17 профессионал өөредилге черлериниң, ниитизи-биле 13 788 ада-ие, 2646 башкылар база 167 специалистер киришкен.

#Өөредилгеболгашэртемяамызы #Харыысалгалыгада_ие #Профилактика #Чаачыл #Тыва #Тывамедиагрупп #Тува #Сылдысчыгаш_солун

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню