Аъдым

Чарыштарга эртип келир
Чаагай челдиг доруг аъдым.
Чааш болгаш шыдамыккай
Савап турар чүгүрүгүм.

Талыгырда дүдүскектиг
Тайга эдээ ховуларга,
Манын үндүр челзип тургаш
Маргылдаага эртер аъдым.

Шыдыраа Тюлюш,
Булуң-Терек ортумак школазының 10-гу классчызы
«Уран сөс» бөлгүмүнүң киржикчизи.

Чурукту интернеттен алган.

#сылдыска_чагаа #детипишут #сылдысчыгаш_солуну

Меню