#Айыылчокчай #сылдысчыгаш_солуну

Ак-Довурак хоорайның бичии чурттакчылары — Онзагай, Үгер угбашкылар ада-иени чаш уругларын хем-суг кыдыынга хайгаарал чокка арттырбазын кыйгырып турар!

Меню