Аныяк мөгелер хүрежи

Ам бо шакта «Сүбедей» спорткомплекизинде ыдыктыг байырлалывыс Шагаага уткуштур 18 харга чедир оолдар аразында тыва хүреш маргылдаазы болуп эртип турар. Ниитизи-биле 58 мөгелер киржип турар. Чедиишкиннерден күзеп каалыңар!
#Тывахуреш #Хуреш #Спорт #Субедей #Сылдысчыгаш_солуну

Меню