«APTARA FASHION» этниктиг мода көрүлдези

Кел чыдар улуг байырлалывыс Шагаага уткуштур улусчу чогаадылга бажыңынга «APTARA FASHION» этниктиг мода көрүлдези болуп эрткен. Тыва хептер, каасталгагалар болгаш тыва чемнер делгелгези-биле хемчег эгелээн. Келген аалчылар ажылдарны чарашсынып, сонуургаан чүүлдерин садып алыр аргалыг болганнар. Мода көрүлдезинге 21 ус-шеверлер чогаадып даараан коллекцияларын чыылганнарга бараалгаткан.
Хемчегниң киржикчизи – Чимис Алексеевна Жукованың делгээн ажылдары кижиниң сонуугалын чайгаар хаара туда бээр болду. Хөй ойнаар-кыстар аразындан «Саглаананың» персонажын шын танаан болдум. Чараш ажылдарның ээзи Чимис-биле чугаалаштывыс.
«Өг-бүлевисте 7 кижи бис. Ажы-төлүвүс 5. Чугааны оон эгелээр болза эки боор. Хөй ажы-төлдүг болгаш, байырлал бүрүзүнде уругларга чараш хептер херек апаар. Ынчангаш баштай уругларымга даарап эгелээн мен. Улаштыр-ла суурум, кожуунум чону чагыглар киирерге оларга ачы-дузам көргүзүп эгелээн мен. Улуг уруум бичиизинден меңээ дузалажып тургаш, ам боду база дааранып эгелээн. Чараш хептер чогаадып даараары – ооң улуг сонуургалы. Бир онзагай чүвези ойнаар кыстар хевирлеп, даараарынга ынак. Аңгы-аңгы мөөрейлерге киржип, шаңнал-макталдыг черлерни ап чоруур бис» — деп Чимис чугаалаан.

#Шагаа #байырлал #сут_хол #кара_чыраа #дизайнеры #мода #сылдысчыгаш_солуну

Меню