«Азияның төвүнде фанфаралар»

Кызылда 3-кү делегей чергелиг үрер хөгжүм оркестрлериниң «Азияның төвүнде фанфаралар» деп фестиваль 2 дугаар хүн уламчылап турар. Ында Россияның Камгалал Яамызының Төп шериг оркестри, Москваның В. М. Халилов аттыг суворовчуларның шериг оркестри, Абакан хоорайның үрер хөгжүм оркестри, Тимур Дүлүш аттыг ТР-ниң Чазааның үрер хөгжүм оркестри болгаш Кызылдың Президентиниң кадеттер училищезиниң барабанчылары киржип турарлар.
Фестивальга көвей чон чыглып, сонуургап, магадап, үргүлчүлелдиг адыш часкаашкыннары-биле хүндүткелин илереткеннер.
5 хүннүң дургузунда Төп шериг оркестрлер Арат шөлүнге болгаш национал театрга чонга уттундурбас концерттерин бараалгадыр.

Чуруктар Буян Ооржактың.

#фанфарывцентреазии #сылдысчыгаш_солуну

Меню