Бүгү-делегейниң өг-бүле хүнүнге уруглардан чагаалар

Экии мээң ынак солунум, Сылдысчыгаш!

Бүгү-делегейниң өг-бүле хүнүн таварыштыр ада-иемге байыр чедириксеп тур мен. Мээң өг-бүлем эп-найыралдыг, бот-боттарын каяа-даа, кажанда-даа деткижип чоруур. Тыва езу-чаңчылдарны сагып турар бис. Кезээде байырлалдарны хөглүг эрттирер бис. Дыштаныр хүннерде Тываның чараш булуңнарын кезииринге дыка ынак бис. Бурган изи, Хааннар шынаазы, Дөгээ даа, Кызыл-Куй, Азас хөл дээш оон-даа көвей черлерже дыштанган бис.

Бүдүн өг-бүлевис-биле Моол күрүнеге база дыштанып чораан бис. Мээң ачам эмчи —  Дмитрий Вячеславович Чойгал, авам Долаана Эрес-ооловна дээр. Авам Кызылдың дугаары 3 школзында башкы. Олар ажылынга өг-бүлезинге дег дыка ынак. Дуңмамны Александра дээр, ол 37 дугаар уруглар сады барып турар.
Кырган-авамны Антонина Калдар-ооловна дээр. Ол дыка чараш, биче-сеткилдиг, шыырак, эки башкы. Бүгү назынында башкылап чораан. Өг-бүлемни камгалап, дөзээр мен. Шуптузунга дыка ынак мен. Мээң авам чараш, кежээ, кызымак, а ачам күштүг, дидим, кежээ. Өгбелеримге мөгейер мен. Байырлал-биле!

Дина Чойгал

Кызылдың дугаары 3 школазының 4 «ж» клазының бичии армейжизи.

 

Меню