Бүгү-россия чергелиг «Блокада хлеви» акция

Республиканың өөредилге черлеринге бир неделя дургузунда «Блокада хлеви» акция үргүлчүлээн. Кичээлдер уругларның чуртунга ынак болурунга, ленинградчыларның маадырлыг чоруун билип алырынга болгаш патриотчу кижизидилгени алырынга ажыктыг болган. Январь 27-ниң хүнүнде ленинградчылар блокададан долузу-биле хосталган.

Кызылдың 9 дугаар гимназиязынга «Блокада хлеви – чуртталганың болгаш идегелдиң демдээ» деп кичээлдер болган. Ук кичээлдерни школаның кадет клазының өөреникчилери өске класстарга эрттиргени өөредиглиг. Аңаа уруглар Ленинград хоорайның 872 хонукту маадырлыы-биле чурттап эрткенин болгаш чүс муң блокадчыларның аштап, түреп өлгенин кээргел-биле дыңнааннар.

Мугур-Аксының «Хамнаарак» уруглар садының белеткел бөлүү «Блокада Ленинградының хлеви» деп презентацияны көрүп, 125 грамм хлебти амзааннар.

Эрзин кожууннуң Бай-Даг школазының даштынга, чаңгыс чер-чурттугларынга блокада хлевин үлээн.

Ийниң школачылары «Блокада үезинде Ленинградтың чаштары» деп документалдыг фильмни көргеннер.

Чеди-Хөл кожуун ном саңынга «Маадырлыг 900 хонук» деп квест-оюнну уругларга ойнаткан.
#Блокатныйхлеб #акция #Ленинград #Сылдысчыгаш_Солун

Меню