Байырлалдың чыскаалы

Кызылдың Совет Эвилелиниң Маадыры Т.Б. Кечил-оол аттыг дугаары 3 школазынга Тиилелге хүнүнге тураскааткан чыскаал көрүлдези болуп эрткен. Эге класстар аразынга 4 «ж» класстың өөреникчилери идепкейлиг киришкеннер.
#Тиилелгехүнү
#9мая
#3школакызыл
#сылдысчыгаш_солуну

Меню