Байырлалга уткуштур чаштарның ажылдары

Бистиң чуртувустуң эң кол күрүне байырлалдарының бирээзи — Россия Федерациязының Конституция хүнү. Байырлалды декабрь 12-ниң хүнүнде демдеглеп эрттирер бис.
Кызыл кожууннуң Ээрбек суурунуң «Хензигбей» уруглар садында улуг бөлүктүң уруглары байырлалга уткуштур Россияның тугун пластилин-биле саазынга чараштап кылганнар. Уругларның идепкейлиг ажылдап турар үезинде, башкызы Чаяна Пичи-оол оларга билдингир, бөдүүн дыл-биле байырлалдың дугайында тайылбырлаан.

Меню