Баштайгы базымнар

Тываның кадет корпузунда «Журналистика» бөлгүмүнүң уругларының, боттары-биле таныштырылга үезинде бижээн ажылдарының бирээзин парладывыс.

Мени Долгар Диана дээр. Кызылдың 12 дугаар школазында өөренип турар мен. Хостуг үемде бокс секциязынче, танцы-сам бөлгүмүнче барып турар мен. Бокска бот камгалалга өөренип алыр. Танцы черле кижиге ажыктыг деп бодаар мен.
Өзүп келгеш дизайнер болуксаар мен. Идик хепти бодунга таарыштыр, кымга-даа дөмейлешпес кылдыр даарап, чогаадып билир боор. Авамга, өг-бүлемге чараш хептерни даарап бээр мен. Сөөлүнде эртем чедип алгаш, авамга дузалажыр күзелим бар. Ол мээң эң-не улуг сорулгам.
Чурукту хуу архивинден берген.
#ТКК #Баштайгыбазымнар #журналистикабөлгүмү #Сылдысчыгаш_Солун

Меню