Бичии уругларга көгүдүглер

Өгбелеривис көгүдүглерни пөрүк, идик-хеп кетпес, чем чивес, ыглаган, могадыычал уругларны угаангыр-сагынгыр, омак-хөглүг, шимченгир, эрес кылдыр кижизидерде ажыглаар чораан.

Чем чивес уругларга

Каа-каак, кежээ кижи,
Кадыын чип аар, кежээ кижи,
Чөкпектиг чемин чиир,
Чөптүгбейим, эреспейим!

Удувас уругларга

Бирээ, ийи, карааң шим!
Үш, дөрт, оожум тын!
Дөрт, беш, алды,
Дүрген уду, эргимим.

Кежээ уругларга

Аяк-шынаан боду чуур
Аажок кежээ, силигбей.
Чугган аяан чодуп аар,
Чүү кончуг, кежээпей.

Ыглаан уругларга

Чаптанчыгбай, ыглава,
Чаагыңны аштап берейн,
Карак чажы чүдек,
Калдар апаар, хаванчуук.

#бичии_уругларга_көгүдүглер #сылдысчыгаш_солуну

Меню