Бичиилерниң чугаазы

Бичии Артыш даштыгаа ойнаар дээш кеттинип турган:
«Авай мен чараш хевим кедерим ол!»
Авазы:
«Хоржок оглум, хоорайлаарда кедер сен, бичии болганда мат кара боор чордуң чоп, ойнаарда кедер хевиң кет!» — дээш авазы ынатпаан.
Артыш акызы-биле даштыгаа карааның чажы төктүп, ыгламзырай берген үнүп келген. Акышкылар подъезд эжииниң чанынга турда, бир бажыңның балконунда улустуң өзээр дээш эккеп алган хойу алгыра берген.
Артыш дыңнап туруп-туруп:
«Акый, ол хой база чараш хевим кедерим ол дээш ыглап турары ол бе?» — дээн.

#бичиилерниң_чугаазы #сылдысчыгаш_солуну

Меню