«Боду шимчеп чоруур автобус»

Каа-Хем кожууннуң Бүрен-Бай-Хаак суурнуң «Малышок» уруглар садынга «Боду шимчеп чоруур автобус» деп акция болуп эрткен. Аңаа бичии болгаш ортумак бөлүктүң уруглары киришкен. Бичии уругларга орук-транспорт кемдээшкинин болдурбазы болгаш айыыл чок чоруунче онза кичээнгейни угландырган.

#безопасностьнадорогах #дети #тыва #сылдысчыгаш_солуну

Меню