Бышкан билигниң аттестаттары

Кызыл кожууннуң Ээрбек ортумак школазын 2021 чылда 5 өөреникчи дооскан. Санитар-эпидемиологтуг дүрүмнерни сагып, ажык дээр адаанга, агаарлыг черге доозукчуларга бышкан билигниң аттестаттарын байырлыг хевирге тывыскан.
«Боттарыңарның күзээн мергежилиңер чедип ап, амыдыралдың делгем оруунга чедиишкиннерни болгаш ак орукту күзедим, уруглар!»-деп, өөредип доостуруп турар башкызы Андрей Хүр-оолович Ховалыг чугаалаан.
«Биске бо хүн дыка өөрүнчүг хүн. 11 чыл дургузунда ынак школавыска эртем-билиг чедип ап өөрендивис. Башкыларывыстың чагыг-сүмезин эки шиңгээдип ап, улуг чуртталгаже шымнып кирер үевис келген. Кады ойнап-хөглеп өзүп келген эштеримге болгаш башкыларымга четтиргеним илереттим. Байырлал-биле!»-деп, доозукчу Айнаш Оюн өөрүшкүзү-биле үлешкен.

#доозукчу #выпускники2021 #школы #ээрбек_суур

Меню