Чаңгыс аай күрүне шылгалдалары

Бөгүн Кызылдың М. А. Бухтуев аттыг дугаары 1 ортумак школазының баазазында № 010 пункт ажылын уламчылап турар. Эртенгиниң 9.30-де ЕГЭ-ниң киржикчилери чыглып келген.
Эжик аксынга уругларның холдарынга антисептикти чаштырып, эъдиниң изиин хынаан. Кирер мурнунда демир-дес хынаар херексел-биле хыналданы эрткеннер. Оларга чүгле паспорт, демир-үжүк, ижер суг болгаш шоколадты алырын чөпшээрээн. Бир аудиторияга 9-тан көвүдевес кижи олурары көрдүнген.
Ниитизи-биле бо пунктуга 97 доозукчу орус дыл эртеминге шылгалданы дужааган.
Бо хүнгү шылгалданың дугайында күрүне экзамениниң комиссиязының кежигүнү Хаяна Шилововна Сарыглар таныштырган.

Чуруктар Буян Ооржактың.

#егэ #экзамены #дети #выпускники #сылдысчыгаш_солуну

Меню