«Чаңгыс дээр адаанга» төлевилел-биле

«Чаңгыс дээр адаанга» төлевилел-биле Тожу кожууннуң  Адыр-Кежиг школазының 10-гу классчылары Каа-Хемниң Сарыг-Сепке найыралдың ужуражылгазын кылган.

Ийи дугаарында «Казанская икона божией матери» церковь-биле танышканнар.

Уруглар церковьче бир дугаар кирип турарын чугаалап, ук чүдүлгениң дугайында хөйнү билип алганнар.

#Пододнимнебом #Проект #Тыва #Сарыг_Сеп #Чал_Кежиг #Сылдысчыгаш_Солун

Меню