«Чаңгыс дээр адаанга» төлевилел Сарыг-Септе

(Экскурсия үезинде)
«Чаңгыс дээр адаанга» төлевилел-биле Тожу кожууннуң Адыр-Кежиг школазының 10-гу классчылары Каа-Хемниң Сарыг-Сепке найыралдың ужуражылгазын кылган.

Бир дугаарында Сарыг-Септиң ийи дугаар С.К. Тока аттыг школада төөгү-краеведтиг музей-биле танышканнар. Музей «Тергиин школачы краевед музей-2018» Россия чергелиг аттың эдилекчизи болгаш «Музей болгаш уруглар» республика мөөрейиниң тиилекчизи.

Баштайгы залдан чаңгыс чер-чурттуу Совет үениң күрүне ажылдакчызы, улуг чогаалчы С.К. Токаның дугайында билип алганнар. Дараазында Каа-Хем кожууннуң төөгүзү, билдингир кижилери, амыдыралы-биле танышканнар.

7-ги классчы экскурсоводтарның солун тайылбырын аалчылар кичээнгейлиг дыңнааннар.

#Пододнимнебом #Проект #Тыва #Сарыг_Сеп #Чал_Кежиг #Сылдысчыгаш_Солун

Меню