«Чаңгыс дээр адаанга» төлевилел

«Чаңгыс дээр адаанга» төлевилел-биле Тожу кожууннуң Адыр-Кежиг школазының 10-гу классчылары Каа-Хемниң Сарыг-Сепке найыралдың ужуражылгазын кылган.

Үш дугаарында «Аныяктар парыгынга» саң дорт чыскаалыпкан аныяк армейжилер аалчыларны уткуп алды. Школачыларның тиилелге байырлалын болгаш эрес-дидим чоруктуң кичээлдерин эрттирип, шеригжи чыскаал эрттирер чери ол болду. Тожужулар сарыг-сепчилер-биле демнежип, «Тиилекчи солдатка алдарның» тураскаалынга дириг чечектерни салып мөгейгеш, тураскалдыг чурукту тырттырыганнар.

#Пододнимнебом #Проект #Тыва #Сарыг_Сеп #Чал_Кежиг #Сылдысчыгаш_Солун

Меню