Чаа өөредилге чылы

«Бо 2021-2022 чаа өөредилге чылында амгы үеге дээр 1-ги классче өөренип кирер чаштарның саны – 7184 кижи, билдииришкиннерни ам-даа хүлээп ап турар.
Сентябрь 1-де 1-ги классчыларга болгаш 11-ги класстың өөреникчилеринге санитар-эпидемиологтуг дүрүмнерни сагып, ажык дээр адаанга байырлыг чыскаалдар болуп эртери көрдүнген»-деп, ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Солаңгы Тамчай дыңнаткан.

#чааөөредилгечылы #школы #дети #сылдысчыгаш_солуну

Меню