Чаа чыл – күзелдер бүдериниң болгаш белектерниң өйү

⚡ Республиканың Аныяктар херээниң талазы-биле агентилел «Күзелдериң мээң-биле кады» деп Бүгү-россия чергелиг акцияның иштинде «Күзелдерниң шивизи» хемчег эгелээнин дыңнаткан.

Аңаа кымнар киржип болурул?

💥 3-тен 17 харга чедир кадыкшылының аайы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг уруглар
💥 3-тен 17 хар назылыг база 60 хардан өрү инвалид хамаатылар

💥 3-тен 17 хар назылыг база 60 хардан өрү улуг назылыгларның кадыкшылының аайы-биле амы-тынынга айыыл тургузуп турар хамаатылар
💥 3-тен 17 хар назылыг өскүс болгаш азырал-хайгааралы чок арткан уруглар

💥Орулгазы эвээш өг-бүлелерниң 3-тен 17 хар назылыг уруг-дарыы

⚡Чагыгны дараазында сайтыже чорудар: елкажеланий.рф

✍🏻Чүнү күзеп болур силер?

Чурагайлыг техника
Идик-хеп аймаа
Ойнаарактар
Спортчу хереселдер болгаш идик-хеп
Хөгжүм херекселдери
Хоббиге херек эт-сеп
Өөредиглиг чүүлдер, чижээлээрге, номнар…

Оон аңгыда
«Москвага чедер күзелдиг мен»
«Ат-сураглыг спортчу-биле (футболист) ужуражыр күзелдиг мен»
«Циркти кулиса артындан көрүксээр мен»
«Поездини башкарар күзелдиг мен» дээн ышкаш күзелдерни киирип болур.

#МолодежьТувы #елкажеланий #тыва #акция #тыванын_аныяктары #сылдысчыгаш

Меню