Чаа улуг хүрээвис

Бо неделяда аппарат хуралынга чаа туттунуп турар улуг хүрээге шажын эртемин өөредириниң дугайында Ш.Кара-оол бодунуң бодалын илереткен. Аңаа хамаарыштыр Цеченлинг хүрээзиниң тайылбырын алдывыс.
Мерген башкы: «Хүрээ ажыттына бээрге шажын-чүдүлге, езулалдарындан аңгыда, шажын эртемин аңаа өөредир. Ол дээрге шажынның философиязы, тайылбыр ажылдары, чаңгыс сөс-биле шажынны эртем кылдыр өөредир. Камбы-Лама башкывыс ол ажылдарны боттандырар сорулга-биле буддизмниң эртем-шинчилел килдизин ажыткан. Ажылдаар эртем-билии чедер башкыларывыс бар. Бурган башкының философия судурларын тыва дылче очулдурар ажылдар эгелээр».

#АппаратХуралы #Цеченлинг #Лама_башкылар #Эртем #Хүрээ #Cылдысчыгаш_Солуну

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню