Чаштарга белек

Бүгү-делегейниң уруглар хүнүнге тураскааткан «Коробка храбрости» акциязы эгелээн. Акция ноябрь айның 28-тиң хүнүнге чедир уламчылаар. ТР-ниң Дээди хуралының болгаш хоорайның Төлээлекчилер хуралының депутаттары акцияны деткип, идепкейлиг киржип турар.
Эмнелгелерде чыдар аарыг уругларга хүннүң-не коргунчуг болгаш аарышкылыг болур болгай. Оларны муңгаратпайн, дүрген эмненип экижип кээринге ойнаарактарны белекке берип, оларның арыннарында өөрүшкүнү көөрү кымга-даа күзенчиг! Акцияга күзелдиг кижи бүрүзү киржип болур. «Чаңгыс демниг Россия» партиязының регионалдыг салбыры республиканың бичии уруглар чыдар эмнелгелеринге белекчигештерни чедирер.
«Болуп эртип турар акцияларга үргүлчү киржип турар бис. Эмнелгелерде чыдар чаштарывыска сеткиливистен дузавысты кадып, эки эмненирин күзеп, ойнаарактарны белектерге бердивис! Күзелдиг кижи бүрүзүн акцияга киржирин кыйгырып тур бис!» — деп, «Деткимче» республиканың социал хандырылга комплекстиг төвүнүң аныяк специалистери чугаалаан.

#коробкахрабрости #акция #игрушкидетям #сылдысчыгаш_солуну

Меню